Nieuws

VCA** en ISO 9001 certificering

De hercertificatie audit van de VCA**, ISO 9001:2015 hebben we weer succesvol afgerond. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) en de Checklist Aannemers […]

LEES MEER

Nieuws

Rietmaaien voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het riet wordt gefaseerd gemaaid langs de kanalen en brede watergangen om de conditie van het riet goed te houden. Als riet de doorstroming […]

LEES MEER

Projecten

Groenonderhoud HHNK Hollands Kroon

Voor het Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voeren wij onderhoud aan de waterkeringen, waterlopen, peilobjecten en wegen die zijn gelegen in de gemeente Hollands Kroon. Het gebied […]

LEES MEER
Onderhoud provinciale vaarwegen Den Helder Amsterdam

Projecten

Groen onderhoud provinciale (vaar)wegen Den Helder tot Amsterdam

Voor de provincie Noord-Holland voeren wij de komende jaren het totale groen onderhoud uit aan de provinciale (vaar)-wegen van Den Helder tot Amsterdam. Deze […]

LEES MEER