VCA** en ISO 9001 certificering

De hercertificatie audit van de VCA**, ISO 9001:2015 hebben we weer succesvol afgerond. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) en de Checklist Aannemers en is bedoeld om de organisatie veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen. De  ISO 9001:2015 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.Van Bodegom is al sinds 2000 gecertificeerd en mede dankzij vakkundige medewerkers en betrokken directie is dit mooie resultaat wederom behaald. Iets om trots op te zijn!
Voor meer info zie: http://www.jvanbodegom.nl/certificeringen/

Rietmaaien voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het riet wordt gefaseerd gemaaid langs de kanalen en brede watergangen om de conditie van het riet goed te houden. Als riet de doorstroming van het water teveel belet, dan wordt het verwijderd. Als er genoeg ruimte is, wordt het beheerd op een manier waar de waterkwaliteit en de ecologie zo veel mogelijk profijt van hebben. Dit betekent op de meeste plekken dat we het riet eens in de drie jaar gefaseerd maaien: steeds laten we een deel van het riet staan, zodat dieren zich in het riet kunnen verschuilen. Het maaien van riet gebeurt in de winter.

update strooizout uit bermgras

Het project van bermgras naar strooimiddel heeft een vervolg gekregen genaamd: Grass2Grid. Een groen alternatief voor strooizout in de vorm van grassap, maar ook als grondstof voor bio-granulaat dat verwerkt kan worden tot weginfrastructuren zoals verkeersborden en paaltjes. Een innovatieve circulaire aanpak dus. check deze site www.grass2grit.nl voor het volledige verhaal. Partners van het grass2grid project zijn Provincie Noord-Holland, Sustainable Tree Systems B.V., J. van Bodegom en Zn. B.V., Schuitemaker Industrial B.V. en Van Gelder Groep B.V.

van Bodegom zaalvoetbal toernooi

De voetballende jeugdteams van CVW, DWOW, Flevo, Kreileroord, Succes en Wiron hebben weer gestreden voor de eer van de regio in de sporthallen van Hippolytushoef en Wieringerwerf en Kreileroord. Met 700 kinderen zijn er verspreid over 5 dagen 300 wedstrijden gespeeld. De eindstanden van het van Bodegom zaalvoetbal toernooi 2017/2018 staan online: eindstanden

Robbenoordbos MTB tocht

Naar schatting kwamen er 300 mountainbikers op onze bedrijfslocatie voor de Robbenoord Classic MTB tocht van 35 en 50 km. Organisator HRTC DOK / MTB Noord Holland  kozen wederom van Bodegom aan de oosterkwelweg als start/finishlocatie. De route ging langs allerlei mooie plekken en natuurgebieden waar men normaal niet met de fiets kan komen. Onze maaikorven dienden nu als fietsenrekken en de afspuitplaats was bestemd voor tweewielers.

Gladheidsbestrijding Hollands Kroon

De vlootschouw van ons strooimaterieel voor het komend winterseizoen is weer geweest en we staan er weer klaar voor. De bussen en trekkers met strooiers zijn gereed en de mannen geïnstrueerd. Het moment van ingrijpen wordt bepaald door de gladheidcoördinator. Deze zet een belketen in werking om de chauffeurs te mobiliseren. Wanneer ze bij hun steunpunt arriveren vinden ze de strooiers klaar om uit te rukken. Snelheid en perfecte samenwerking is daarbij geboden. De strooi/ ploegactiviteiten worden voornamelijk verricht in de kop van Noord-Holland voor de  gemeente Hollands Kroon, Defensie en particulieren.De gladheidbestrijding vindt plaats van 1 november tot en met 31 maart.

Co2 Prestatieladder audit

Van Bodegom blijft gecertificeerd voor de Co2 prestatieladder niveau 3! Met dit certificaat kunnen wij aantonen dat wij als bedrijf onze bijdrage leveren aan het verbeteren van onze leef omgeving, door de Co2 uitstoot te reduceren. Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid. Lees wat van Bodegom doet op dit gebied onder het kopje Duurzaamheid / Co2.

Conver maaiboot

Naast het rijdende materiaal is er nu ook drijvend materiaal bij J. van Bodegom en zn bv. De Conver maaiboot C485II met CTP 485 boottrailer heeft inmiddels zijn eerste rondjes gehad op het eiland Texel. De maaiboot is ontwikkeld voor het verwijderen van plantengroei van taluds en stroomprofielen van watergangen, en voor het verwijderen van waterplanten en/of drijfvuil uit meren. Kijk voor meer info onder het kopje machines: http://www.jvanbodegom.nl/machines/

Lely en Fella zijn binnen

De Lely Splendimo 280 F HD frontmaaier en rotor hark Fella Juras 400 DN zijn binnen! De Splendimo maaiers staan voor een lage vermogensbehoefte en besparing op brandstof door de modulaire maaibalk. Met de Fella krijg je tot 4,50 meter altijd schoon en gelijkmatig harkwerk.

Nieuwe quads

De nieuwe kymco MXU 300 R quads zijn gearriveerd en aangepast naar onze wensen. De quads worden gebruikt voor het vuilruimen in bermen en taluds of het assisteren tijdens  maaiwerkzaamheden.