Co2 prestatieladder niveau 5

Van Bodegom is gecertificeerd op niveau 5 van de Co2 prestatieladder.  Vanaf 2011 is van Bodegom al bezig om schadelijke uitstoot te reduceren en duurzaam te ondernemen. Naast het verminderen van de CO2 uitstoot in onze eigen bedrijfsprocessen, zetten wij ons nu nog meer  in om ook in onze keten CO2 besparende maatregelen toe te passen. We zijn al langer bezig met duurzame ontwikkelingen maar de laatste jaren is dit in een stroomversnelling gekomen vanwege een duidelijke noodzaak. Dit is onder andere mooi samengekomen in het project Grass2Grit waarin wij deelnemend partner zijn. Wat wij nog meer doen is te lezen op onze duurzaamheid/co2 pagina.


Groenkeur Groenvoorziening

Het Groenkeur certificaat stelt groenprofessionals in staat zich kwalitatief te onderscheiden. Duurzame kwaliteit is een steeds belangrijker criterium bij aanbestedingen. Wij voldoen aan de strenge eisen op het gebied van kwaliteit, kwaliteitsmanagement, vakmanschap en duurzaamheid. Om deze kwaliteit van Groenkeur te kunnen blijven garanderen zijn wij getoetst voor Groenkeur groenvoorziening.  Kiezen voor Groenkeur-ondernemers is kiezen voor duurzame kwaliteit voor de uitvoering en het beheer van projecten. Zo hoeven opdrachtgevers zich geen zorgen te maken over hun groenprojecten.


Elfwegentocht langs Grass2grit

De Friese jeugd wil een duurzaam Friesland, zonder klimaatverandering en mét een Elfstedentocht! Daarom reist Friesland twee weken fossiel-vrij zonder een druppel benzine of diesel. Steden, dorpen, scholen en bedrijven werken hierin samen. Twee weken lang zullen elektrische en groengasauto’s, deelauto’s, bussen en fietsen, segways, ligfietsen, elektrische boten en lifters het verkeersbeeld bepalen. De Elfwegentocht kwam ook langs InHolland in Alkmaar waar we met het project Grass2grit een opstelling hadden gemaakt en een presentatie hebben gegeven over deze duurzame circulaire innovatie waarin wij partner zijn. Foto’s, video’s en meer informatie hierover is te vinden op: http://elfwegentocht.nl/ en ook https://www.grass2grit.nl/


Het grassapproject Grass2Grit

Onlangs weer een mooi stuk in  het Noordhollands dagblad over het project Grass2Grit waar van Bodegom deelnemend partner van is. In de nabije toekomst zal er in Noord-Holland bij gladheid getest worden met ‘groen strooizout’, gemaakt van sap uit bermgras. Grass2Grit is een dooimiddel gemaakt van het sap van bermgras en een groen alternatief voor strooizout. Het is milieuvriendelijker en bovendien ruim voorhanden, want 3 procent van Nederland bestaat uit bermen. Om de bermen aantrekkelijk te maken voor bloemen en kruiden (wat goed is voor bestuivende insecten) moet het gras een of twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd worden. Dit bermgras is geen afval maar kan een grondstof- en inkomstenbron zijn. Het gras kan gebruikt worden voor gladheidsbestrijding maar ook als grondstof voor biogranulaat dat verwerkt kan worden tot bijvoorbeeld verkeersborden en paaltjes.  Zie ook https://www.grass2grit.nl/


Veilig werken langs de weg

Een groot aantal medewerkers hebben op onze bedrijfslocatie de opleiding Veilig werken langs de weg weer gevolgd en hebben het certificaat op zak.  Na afloop van de opleiding zijn de medewerkers beter in staat om werkzaamheden langs de weg veilig te kunnen uitvoeren en risico’s tijdens het werken langs de weg tot een minimum te kunnen beperken. De onderwerpen die behandeld werden: Wettelijke aspecten, Gevaren / risico’s, Risicobeheersing, Maatregelen (middelen, PBM’s en houding), Specifieke situaties in het verkeer, Het nabootsen van situaties en Bekendheid met toe te passen materialen. Door onze ruime ervaring met werken langs de weg was deze dag voor velen geen ingewikkelde opgave. Dit certificaat is 5 jaar geldig.


vca-vol cursus

Een aantal van onze medewerkers moesten op cursus om hun VCA-vol certificaat te verlengen. Dat deden we op onze bedrijfslocatie met aansluitend een examen in de kantine. Met een VCA-certificaat leggen we de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Mede dankzij de heldere uitleg (en ouderwetse zelfstudie) van docent Marjolein van het bedrijf Helder Idee uit Wieringerwerf zijn alle deelnemers geslaagd. De mannen kunnen weer 10 jaar veilig & gezond vooruit.


Co2 reductie 2017

Future fuels verklaart dat J. van Bodegom en zn bv in 2017 de uitstoot van Co2 met 256.335 kg heeft gereduceerd door het gebruik van deze brandstof.  Het is duurzaam voor het milieu en is emissiearm. We doen uiteraard nog meer om de Co2 uitstoot te verminderen, dit staat beschreven onder deze link: duurzaamheid/Co2


VCA** en ISO 9001 certificering

De hercertificatie audit van de VCA**, ISO 9001:2015 hebben we weer succesvol afgerond. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) en de Checklist Aannemers en is bedoeld om de organisatie veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen. De  ISO 9001:2015 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.Van Bodegom is al sinds 2000 gecertificeerd en mede dankzij vakkundige medewerkers en betrokken directie is dit mooie resultaat wederom behaald. Iets om trots op te zijn!
Voor meer info zie: https://www.jvanbodegom.nl/certificeringen/


Rietmaaien voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het riet wordt gefaseerd gemaaid langs de kanalen en brede watergangen om de conditie van het riet goed te houden. Als riet de doorstroming van het water teveel belet, dan wordt het verwijderd. Als er genoeg ruimte is, wordt het beheerd op een manier waar de waterkwaliteit en de ecologie zo veel mogelijk profijt van hebben. Dit betekent op de meeste plekken dat we het riet eens in de drie jaar gefaseerd maaien: steeds laten we een deel van het riet staan, zodat dieren zich in het riet kunnen verschuilen. Het maaien van riet gebeurt in de winter.


update strooizout uit bermgras / Grass 2 Grit

Het project van bermgras naar strooimiddel heeft een vervolg gekregen genaamd: Grass 2 Grit. Een groen alternatief voor strooizout in de vorm van grassap, maar ook als grondstof voor bio-granulaat dat verwerkt kan worden tot weginfrastructuren zoals verkeersborden en paaltjes. Een innovatieve circulaire aanpak dus. check deze site www.grass2grit.nl voor het volledige verhaal. Partners van het grass 2 grit project zijn Provincie Noord-Holland, Sustainable Tree Systems B.V., J. van Bodegom en Zn. B.V., Schuitemaker Industrial B.V. en Van Gelder Groep B.V.