duurzaamheid

Duurzaamheid / Co2

J. van Bodegom en zn bv en duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie.
Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.

Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk onveranderd worden uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. J. van Bodegom & Zn. B.V. wil een goede thuisbasis blijvend bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.

Een aspect dat ons bedrijf, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp van nieuwe planningstechnieken, flexibele werktijden en nauw overleg met onze opdrachtgevers proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO2-uitstoot.

Co2 Prestatieladder

J. van Bodegom & Zn. B.V. wil haar certificatie op niveau-5 van de CO2-prestatieladder continueren. Meer informatie over de CO2-prestatieladder kan gevonden worden op www.skao.nl.
De doelstelling is het energieverbruik in vijf jaar te reduceren waardoor de CO2-uitstoot in ton gerekend vanaf het basisjaar 2011 met 4% wordt teruggebracht. Dit jaar hebben wij de eerste volledige 5-jaars cyclus beoordeeld. Inmiddels is een nieuwe reductiedoelstelling in dezelfde lijn vervolgd waarbij een nieuw basisjaar 2016 gaat gelden.

Om de doelstelling te realiseren zijn en zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van J. van Bodegom & Zn. B.V. verdergaand worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook inketeninitiatieven en in testprojecten.
van Bodegom & Zn. B.V. heeft sinds 5 jaar een energiemanagement programma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder.
A- Analyseren, inzicht in de CO2 –uitstoot
B-  Besparen, CO2 –reductie en de ambitie waar we ons committeren
C- Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
D- Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2 –reductie

Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het intranet van J. van Bodegom & Zn. B.V. gezet.
Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbende over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen.
Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie. Hiertoe is ook een communicatieplan opgesteld.

CO2 Footprint

GENORMALISEERD O.B.V. OMZET

2011    912,9     ton CO2              912,9 ton CO2
2012   1.191,4   ton CO2              897,1 ton CO2
2013   1.185,2  ton CO2              594,4 ton CO2
2014   766,2     ton CO2              392,9 ton CO2
2015   836,8     ton CO2              470,1 ton CO2
2016   869,5     ton CO2              505,0 ton CO
2017   835,5      ton CO2
2018   389,79    ton CO2
2019   850   ton CO2

Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op de website is een link naar stichting SKAO vermeld. De jaarlijkse rapportage met CO2-footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.

Verder wordt er gezocht naar deelname aan sector- of keteninitiatieven bij onze opdrachtgevers met een niveau 4 of 5 CO2 –bewustcertificering.


Download CO2 Footprint 2015
Download CO2 Footprint 2016

Download hier het CO2 bewust certificaat niveau 5

Download hier de nieuwsbrief 2016-1 van Bodegom
Download hier de nieuwsbrief 2017-1 van Bodegom
Download hier de nieuwsbrief 2017-2 van Bodegom
Download hier de nieuwsbrief 2017-3 van Bodegom
Download hier de nieuwsbrief 2018-1 van Bodegom
Download hier de nieuwsbrief 2021-1 van Bodegom

Download Nieuwsbericht co2 footprint 2017 Van Bodegom
Download hier communicatiebericht footprint 1ste helft 2018
Download hier communicatiebericht footprint heel 2018
Download hier communicatiebericht footprint 1ste helft 2019
Download hier communicatiebericht footprint heel 2019
Download hier communicatiebericht footprint 1ste helft 2020

Download hier Ketenanalyse maaien (4.A.1.)
Download hier Ketenanalyse maaien (4.A.1) 2020
Download CO2 Reductieplan 2019
CO2 Management Plan 2019

 

duurzaam van bodegom-2duurzaam van bodegom-4duurzaam van bodegom-5duurzaam van bodegom-6Duurzaam van bodegom-1duurzaam van bodegom-3duurzaam van bodegom-7