leerbedrijf

Leerbedrijf

Wij zijn een erkend leerbedrijf voor diverse werkzaamheden binnen ons bedrijf.
Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid zijn wij een opleidingsbedrijf voor het onderwijs, maar ook met reïntegratie trajecten van langdurig werkelozen of werknemers met een verstandelijke,- of lichamelijke beperking hebben wij goede ervaringen.

Hiermee willen we bijdragen aan het opleiden van jongeren en kansarme werknemers op de arbeidsmarkt, tot vakbekwame medewerkers in onze sector.

Wij bieden stageplaatsen aan voor BOL- en BBL- opleidingen.