Certificeringen

ISO 9001:2015

Het ISO 9001:2015 certificaat wordt door steeds meer klanten geëist om de zekerheid te hebben dat er een kwaliteitsorganisatie achter het gekochte product of dienst staat. Belangrijke uitgangspunten van de norm zijn om bestaande bedrijfsprocessen eenvoudig, begrijpelijk en schriftelijk vast te leggen met als doel de bedrijfsprocessen te verbeteren en onnodige kosten te vermijden.

ISO 9001:2015 wordt ook wel als volgt vertaald:

 • Zeg wat je doet;
 • Doe wat je zegt;
 • Bewijs dat je doet wat je zegt.

Specifiek richten onze werkzaamheden zich op doelstellingen tot het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit, de arbo en het milieu.

VCA** 2008/5.1

Steeds vaker wordt op locaties het VCA certificaat verplicht gesteld. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om de organisatie veiliger te laten werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen. Het VCA**- certificaat staat dus garant voor een structurele beheersing van de aannemersveiligheid.

Maatschappelijk gezien geeft de beheersing van veiligheid minder kans op calamiteiten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid door ongevallen.

Na toetsing volgens de VCA**- checklist is het VCA**- certificaat toegekend aan
J. van Bodegom en Zn. b.v.

Concreet houdt dit onder andere in dat werknemers gebruik maken van de verstrekte P.B.M’s (Persoonlijke Bescherming Middelen), dat er voorlichtingen in de vorm van toolboxen en cursussen worden gegeven op het gebied van veiligheid en dat gewerkt wordt met goedgekeurde gereedschappen.

Groenkeur Groenvoorziening

Het Groenkeur certificaat stelt groenprofessionals in staat zich kwalitatief te onderscheiden. Duurzame kwaliteit is een steeds belangrijker criterium bij aanbestedingen. Wij voldoen aan de strenge eisen op het gebied van kwaliteit, kwaliteitsmanagement, vakmanschap en duurzaamheid. Kiezen voor Groenkeur-ondernemers is kiezen voor duurzame kwaliteit voor de uitvoering en het beheer van projecten. Zo hoeven opdrachtgevers zich geen zorgen te maken over hun groenprojecten.

Persoonscertificaten verkeersmaatregelen i.h.k.v. BRL 9101

Meerdere medewerkers beschikken over het persoonscertificaat verkeersmaatregelen i.h.k.v. nationale BRL9101 en is bestemd voor medewerkers die zelfstandig verkeersmaatregelen plaatsen.

 • De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
 • de opleiding veilig werken langs de weg
 • Wet- en regelgeving waaronder de Arbo-en Wegenverkeerswet
 • Opbouw en inrichting van wegafzettingen in het algemeen
 • Kortdurende en meer complexe afzettingen conform CROW-publicaties 96a en 96b

Beroepsmatig verkeersregelaar 71004

Meerdere medewerkers beschikken over het certificaat beroepsmatig verkeersregelaar.

 • De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
 • verkeersinzichtelijk en dynamisch verkeer regelen
 • Wet- en regelgeving
 • remafstand en reactiesnelheid
 • omgaan met agressie
 • verkeersregels en verkeersborden
 • veiligheid en veiligheidskleding

Co2 niveau 5 versie 3.0

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. J. van Bodegom en zn is momenteel gecertificeerd op niveau 5 versie 3.0.  Onder het kopje duurzaamheid /Co2 vindt u meer informatie.

VIHB nummer

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht.
J.van Bodegom en Zn bv. is ook ingeschreven bij het NIWO en heeft een VIHB nummer.

NTA-8080

J. van Bodegom & Zn B.V. ontving in juli 2022 het Better Biomass certificaat als Producer, Processor and Trader, waarmee wij voldoen aan de internationale duurzaamheidscriteria.
Biomassa maakt onderdeel uit van de mondiale doelen voor het aandeel duurzame energie. Om deze reden is het belangrijk dat aantoonbaar kan worden gemaakt dat ons snoeihout en (berm)gras op een duurzame wijze wordt verkregen.