Verkeersmaatregelen

Het aanbod van verkeer op onze infrastructuur is steeds groter geworden. Verkeer is een hot item. Veiligheid op en langs de weg en ook de veiligheid bij uitvoering van onder andere maaiwerkzaamheden aan de weg worden steeds belangrijker. Het snel plaatsen van wat kegels of borden “Werk in uitvoering” is niet meer voldoende. De risico’s moeten zoveel mogelijk worden beperkt en dat kan alleen maar door inzet van deskundige mensen, goed materieel en een strakke organisatie.

Bij het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen moet onder andere worden gedacht aan:

  • de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers moet worden gewaarborgd
  • de doorstroming van het verkeer moet verzekerd blijven; filevorming moet worden voorkomen
  • de wettelijke voorschriften uit o.a. de wegenverkeerswet, Arbo-wet en CROW- richtlijnen dienen nauwgezet te worden gevolgd.

Onze organisatie beschikt over de kennis van het uitvoeren van verkeersmaatregelen en is in het bezit van het certificaat Brl 9101 ‘het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering’.

Verkeersregelaars

Iedereen die wel eens gebruik maakt van de weg ziet ze wel eens staan; de mannen en vrouwen in oranje hesje met “verkeersregelaar” erop.
De functie van verkeersregelaar kent een grote verantwoordelijkheid. De veiligheid van de weggebruikers en het goed verlopen van het verkeer hangt af van de verkeersregelaar. Wij werken enkel en alleen met gecertificeerde beroepsverkeersregelaars welke door de wet erkend zijn. Ze zijn inzetbaar bij calamiteiten, omleidingen, defecte verkeerslichten, wegwerkzaamheden, doorstroming van het verkeer e.d.

Botsabsorbers

Om snel en flexibel te blijven heeft van Bodegom twee botsabsorbers tot zijn beschikking. Een daarvan is een DAF XF vrachtwagen met Botsabsorber, die is uitgerust met full color matrix display.  Door het Matrix scherm is de botsabsorber multifunctioneel inzetbaar en de informatievoorziening onbeperkt en zeer veilig. Hij is duidelijk zichtbaar van grote afstand en zorgt voor veiligheid voor zowel wegwerker als weggebruiker tijdens wegwerkzaamheden. Voor de verkeersmaatregelen die wij dagelijks uitvoeren is de botsabsorber een veilige aanvulling . Onze medewerkers zijn naast het VCA diploma, uiteraard ook in het bezit van het BRL9101 certificaat.

verkeerregelaar van bodegom quad-2 van bodegom botsabsorber-2 actieraam van bodegom-2