Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING

 1. van Bodegom en Zn. B.V., gevestigd aan Oosterkwelweg 17, 1771 MH Wieringerwerf, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
J. van Bodegom en Zn. B.V.

Oosterkwelweg 17

1771 MH Wieringerwerf

Tel: 0227 663459

Email: info@jvanbodegom.nl

Mevrouw A. Velle is de privacy officer van J. van Bodegom en Zn. B.V.. Zij is te bereiken via anja@jvanbodegom.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 1. van Bodegom en Zn. B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze klanten:
–           Voor- en achternaam

–           Adresgegevens (zakelijk)

–           Telefoonnummer

–           Emailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 1. van Bodegom en Zn. B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van onze klanten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 1. van Bodegom en Zn. B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 1. van Bodegom en Zn. B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 1. van Bodegom en Zn. B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres

Deze worden gebruikt voor afhandelen van uw betaling, om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 1. van Bodegom en Zn. B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 1. van Bodegom en Zn. B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 1. van Bodegom en Zn. B.V. maakt gebruik van Google Analytics, waarbij de IP-adressen geanonimiseerd zijn.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door J. van Bodegom en Zn. B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar anja@jvanbodegom.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

 1. van Bodegom en Zn. B.V.wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 1. van Bodegom en Zn. B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met anja@jvanbodegom.nl.

 

 1. van Bodegom en Zn. B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op onze website en kan doorlopend aan verandering onderhevig zijn. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.