Groenvoorzieningen

Het bedrijf heeft “groene vingers”. Wij zijn ervaren in vele vormen van onderhoud op verschillende werkgebieden zoals wegbermen, waterlopen, plantsoenen, parken en verhardingen. Onze opdrachtgevers zijn uit alle sectoren afkomstig; profit en non-profit. Luisteren naar de klant; dat is mee een uitgangspunt voor onze bedrijfsvoering. Het spreekt voor zich dat ons machinepark volledig up-to-date is. En ons personeel? Om kort te gaan; dat is betrokken, gemotiveerd en geschoold.

Tot onze verzorgingspakket behoren onder andere;

  • Maaien van bermen en gazons, maaien rietvegetatie
  • Onderhoud watergangen / waterlopen en vijvers
  • Wieden, schoffelen, onderhoud plantvakken
  • Snoeien en kappen van kleine en grote bomen
  • Het knippen en onderhouden van hagen
  • Water geven van beplanting in extreem droge tijden
  • Verzamelen zwerfafval
  • Onkruid borstelen en vegen van verhardingen
  • Selectieve onkruidbestrijding.

groenVoorz tuin