maatschappelijk verantwoord ondernemen J van Bodegom en zn bv

MVO

Door duurzaam oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) draagt J. van Bodegom en Zn bv weloverwogen haar verantwoordelijkheid voor de effecten op mens en milieu van haar bedrijfsactiviteiten. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin. MVO gaat dus niet alleen over het verduurzamen van onze bestaande bedrijfsactiviteiten.

People Planet Profit (ook wel: de drie P’s)
Deze drie elementen: people, planet en profit, zouden op harmonieuze wijze gecombineerd moeten worden.

People: Sociaal en ethisch: hoe gaat een bedrijf om met: man/vrouw verhoudingen, diversiteit, discriminatie, inzet van mensen met een (lichamelijke, geestelijke en/of psychische) arbeidsbeperking, mensenrechten, omkoping, kinderarbeid, medezeggenschap en gedragscodes.

Planet: Rekening houden met het effect van de bedrijfsactiviteiten op het milieu, ofwel de planeet. Dit houdt concreet in dat bij de activiteiten van de organisatie gelet wordt op afvalscheiding, gebruik van schoonmaakmiddelen op natuurlijke basis, zuinig energieverbruik, gebruik van gerecyclede materialen en verpakkingen.

Profit: Wat zijn de economische effecten van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving? Bijvoorbeeld de sponsoring van goede doelen, werkgelegenheid en investeringen in de infrastructuur. Winst maken hoort bij sociaal ondernemen, het gaat erom dat de balans tussen alle P’s evenwichtig is.

Maatschappelijk ondernemen is een proces en geen eindbestemming. De doelen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing.

In onderstaand overzicht enkele voorbeelden van wat J. van Bodegom en zn bv onder andere doet op het gebied van verantwoord maatschappelijk ondernemen.

People / Mensen

 • In het bezit van bedrijfscertificaat VCA**
 • Goed opgeleide medewerkers van alle niveaus
 • Erkend leerbedrijf / stageplaatsen diverse niveaus
 • Modern machinepark
  Sponsoring:
 • Voetbalvereniging DWOW
 • Voetbalvereniging SVK
 • Voetbalvereniging SVW
 • Thomas Rinia, atleet
 • Stichting Meertoer
 • Stichting Steun 22Q11
 • Wieringerwerf op wielen
 • 5 mei slootdorp
 • Kinderdorp Opmeer
 • Huttendorp Hoorn
 • Fuelpower
 • Havenfeest Middenmeer
 • HRTC DOK
 • Zorgboerderij Dijkgatshoeve
 • Kinderboerderij

Planet / Planeet / milieu

 • Gecertificeerd op de Co2 prestatielader niveau5
 • Werken met Track & Trace voor optimale transport bewegingen en dus brandstof besparend
 • Materieel monitoren middels Anac diagnose systeem
 • Gebruik van Futurefuels. Duurzame, schonere en reducerende brandstof.
 • Werken met lokale/regionale onderaannemers
 • Zonnepanelen om te kunnen voorzien in eigen energiebehoefte en mogelijk terug leveren op het net
 • Ledverlichting in combinatie met bewegingssensoren
 • Duurzaam inkopen / leveranciers
 • Digitaliseren van papierwerk, werken met tablets en smartphones.
 • Digitale offertes, facturen, loonstrookjes
 • Project gras vergisten (circulaire economie)
 • Samenwerkingsproject; Van grassap naar stooizout. (circulaire economie) I.s.m. Provincie Noord-Holland, TU Delft, van Gelder,
 • Hoogheemraadsschap Hollands Noorderkwartier, ECN
 • Actieve deelnames aan diverse ‘groene’ initiatieven/workshops/congressen

Profit / opbrengst / winst

 • Gebruik van brandstof en smeermiddelen die reductie opleveren en een langere levensduur hebben
 • Energiebesparing
 • Het verminderen van afval
 • Hergebruiken van materialen
 • Efficiënte bedrijfsvoering
 • Werken met Track & Trace
sponsoring j van bodegom huttendorp Hoorn