AdBlue systeem op MF6615

Bij de aanschaf van een nieuwe MF6615 is gekozen voor het Adblue systeem. AdBlue wordt in een afzonderlijke tank op de trekker meegenomen. Het middel wordt in de hete uitlaatgassen ingespoten vóór een speciale katalysator. De bij de verbranding gevormde stikstofoxiden worden omgezet in elementair stikstof en water. Het verbruik van AdBlue is 3 tot 5% van het dieselverbruik. Zowel de stikstof en het water zijn natuurlijke bestanddelen van de lucht die wij dagelijks inademen. Hierdoor, kan de hoeveelheid schadelijke oxiden in de emissie met 85% worden verminderd. Schone lucht en waterdamp verlaten de uitlaatpijp. Bijvullen van AdBlue kan plaatsvinden bij het vullen van de brandstoftank en er is geen extra handeling voor nodig.