Flora en Fauna op de Waterwolftunnel

Op de bovenzijde van de tunnelbak ‘Waterwolftunnel’ gelegen aan de N201 zijn we houtachtige opslag uit het gebied aan het verwijderen zodat wortels later het tunneldak niet kunnen beschadigen en het compensatie gebied zijn huidige biotoop behoudt.  Het betreft hier namelijk een compensatie gebied voor de rugstreeppad, ook zijn er in de nabij gelegen gebieden ringslangen waargenomen waardoor dagelijks een quickscan  nodig is voor de voortgang van de uitvoering. Dit houdt in dat er een werkplan is opgesteld met daarin o.a. de inventarisatie, werkwijze om zo de verstoring minimaal te houden, en een calimiteitenplan. De werkzaamheden vinden plaats voor het broedseizoen/voortplantingsseizoen maar ondanks dat blijven we in het veld monitoren op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna.  Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er gecertificeerde werknemers niveau 1 en  niveau 3 zorgvuldig handelen Flora en Fauna wet  aanwezig. Mooi werk op een unieke locatie.