Flora en Fauna scan

In samenwerking met ecoloog Jaap Groot zijn de veldbezoeken en registraties zo goed als klaar om de situatie ter plaatse via een  scan te beoordelen in de te onderhouden gebieden.  Daarbij is gekeken naar het voorkomen van in het kader van de Flora- en faunawet (FFW) beschermde plantensoorten, de potenties voor het voorkomen van beschermde soorten, waardevolle bermdelen in relatie tot het maaibeheer, de potenties van bermdelen met betrekking tot ecologische waarde, het voorkomen van exoten en eventuele aanpassing in het beoogd maairegime. De waardevolle locaties worden in het veld gemarkeerd en geregistreerd. Onze medewerkers zijn tevens opgeleid zorgvuldig handelen flora- & faunawet en daarmee in het bezit van een certificaat verschillend van niveau 1 t/m 3. Dus in de dagelijkse praktijk weet iedereen hoe hier mee om te gaan. Er zijn al enkele zeldzame soorten waargenomen maar ook schadelijke  invasieve exoten.