Gladheidsbestrijding Hollands Kroon

De vlootschouw van ons strooimaterieel voor het komend winterseizoen is weer geweest en we staan er weer klaar voor. De bussen en trekkers met strooiers zijn gereed en de mannen geïnstrueerd. Het moment van ingrijpen wordt bepaald door de gladheidcoördinator. Deze zet een belketen in werking om de chauffeurs te mobiliseren. Wanneer ze bij hun steunpunt arriveren vinden ze de strooiers klaar om uit te rukken. Snelheid en perfecte samenwerking is daarbij geboden. De strooi/ ploegactiviteiten worden voornamelijk verricht in de kop van Noord-Holland voor de  gemeente Hollands Kroon, Defensie en particulieren.De gladheidbestrijding vindt plaats van 1 november tot en met 31 maart.