Goed gesprek op het werk

Stagebegeleidster Karin van het Regius college Schagen, onze eigen leermeester Henk en stageloper Dani houden een evaluatie van de afgelopen periode. Tijdens dit korte werkbezoek bij het drainagespuiten zijn we tot de conclusie gekomen dat Dani  goed bezig is en dat we er nog een periode aan vastplakken.