Het grassapproject Grass2Grit

Onlangs weer een mooi stuk in  het Noordhollands dagblad over het project Grass2Grit waar van Bodegom deelnemend partner van is. In de nabije toekomst zal er in Noord-Holland bij gladheid getest worden met ‘groen strooizout’, gemaakt van sap uit bermgras. Grass2Grit is een dooimiddel gemaakt van het sap van bermgras en een groen alternatief voor strooizout. Het is milieuvriendelijker en bovendien ruim voorhanden, want 3 procent van Nederland bestaat uit bermen. Om de bermen aantrekkelijk te maken voor bloemen en kruiden (wat goed is voor bestuivende insecten) moet het gras een of twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd worden. Dit bermgras is geen afval maar kan een grondstof- en inkomstenbron zijn. Het gras kan gebruikt worden voor gladheidsbestrijding maar ook als grondstof voor biogranulaat dat verwerkt kan worden tot bijvoorbeeld verkeersborden en paaltjes.  Zie ook https://www.grass2grit.nl/