Hondsbossche zeewering

De combinatie van Oord/Boskalis werken aan de laatste zwakke schakel van Nederland. Het project omvat zandsuppleties voor het aanleggen van strand en duinen. In opdracht voor van Oord/Boskalis onderhoud van Bodegom het dijklichaam van de Hondsbossche / pettemer zeewering. Maaien, harken, persen op een deel van dit unieke project. Ook alle opgangen, fietsenstallingen, picknickplaatsen en obstakel worden netjes bijgemaaid. Doordat er op de zeewering de beschermde Bijenorchis is waargenomen worden afgezette delen van de dijk later gemaaid zodat de plant de kans krijgt om te bloeien. Een mooie klus die veel bekijks heeft van de vele toeristen.