Past performance

J. van Bodegom en zn bv en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn een samenwerkingsverband aangegaan in de vorm van Past Performance.  Past Performance zet in op klantgerichte, prestatiegerichte en zakelijke verhoudingen. Past Performance stelt de kwaliteit van het proces van samenwerking waarmee de opdrachten worden gerealiseerd centraal. Het omvat het meten op welke wijze aan de contractuele verplichtingen wordt voldaan tijdens de uitvoering van de opdracht. Daarbij ligt de focus op houding en gedrag. Opdrachtnemers willen zich onderscheiden door het leveren van betere prestaties dan concurrenten. Beide hebben een belang bij het terugdringen van faalkosten. Het doel van de opdrachtgever is het objectiever kunnen bepalen welke partijen uit te nodigen voor (meervoudig) onderhandse aanbestedingen.