Onderhoud provinciale vaarwegen Den Helder Amsterdam

Groen onderhoud provinciale (vaar)wegen Den Helder tot Amsterdam

Voor de provincie Noord-Holland voeren wij de komende jaren het totale groen onderhoud uit aan de provinciale (vaar)-wegen van Den Helder tot Amsterdam.

Deze werkzaamheden zijn inmiddels een specialisatie geworden, waar vroeger het werk nog gewoon kon worden uitgevoerd, worden nu alle werkzaamheden, bijna op dag en tijdstip nauwkeurig, een jaar of meer van te voren ingepland.

Door het plannen kunnen de verschillende disciplines zoveel als mogelijk worden gecombineerd, waardoor er zeer efficiënt en met zo weinig mogelijk overlast voor de weggebruiker kan worden gewerkt.

Om de veiligheid voor de werknemers en de weggebruikers te kunnen blijven garanderen is het door de toename van de verkeersintensiteit noodzakelijk dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met verkeersmaatregelen, hiervoor beschikken wij over een vaste ploeg werknemers die hiervoor speciaal zijn opgeleid en elke vorm van afzettingen kunnen plaatsen.

Zo worden er bijvoorbeeld bij werkzaamheden op de fiets,- en voetpaden gewerkt met verkeersregelaars.

De werkzaamheden die wij uitvoeren zijn o.a.

 • Maaien en ruimen van bermen
 • Onderhouden watergangen
 • Snoeien van bomen
 • Knippen van hagen
 • Maaien van gazons
 • Berm verlagen
 • Onderhouden plantvakken
 • Maaien en ruimen rietvegatatie
 • Verwijderen van zwerfvuil
 • Reparatie van kleine asfalt schades
 • Afvoeren vrijkomende materialen
 • Uitvoeren van verkeersmaatregelen
 • Inzet verkeersregelaars
 • Uitvoeren Flora & Fauna wet

project1b bosmaaier van bodegom provincie noord holland-2 project1c