Groenonderhoud HHNK Hollands Kroon

Voor het Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voeren wij onderhoud aan de waterkeringen, waterlopen, peilobjecten en wegen die zijn gelegen in de gemeente Hollands Kroon. Het gebied bestrijkt de voormalige Wieringermeer polder en Wieringen.

In een online projectomgeving worden voortgangsrapportages, planningen, managementinformatie, (concept) facturen, tekeningen, foto’s en afhandeling van meldingen verwerkt.  Dit systeem dient als informatieopslag en zorgt ervoor dat de kennis wordt geborgd en gedigitaliseerd.

De werkzaamheden die wij in dit project uitvoeren zijn o.a.

  • Het maaien van waterkeringen
  • Maaien van wegen
  • Maaien van waterlopen
  • Onderhoud infiltratiesysteem
  • Onderhoud peilobjecten (stuw, inlaat en zinker)
  • Onderhoud terreinen RWZ
  • Maaien en ruimen rietvegatatie
  • Uitvoeren Flora & Fauna wet

MECALAC van bodegomWieringen van bodegomstuw van bodegom