Maaien en onderhouden watergangen Texel

Maaien en onderhouden watergangen op Texel

Voor Staatsbosbeheer regio West maaien en onderhouden wij de watergangen op Texel. Het werk is gelegen in de boswachterij en diverse natuurterreinen verspreid over het Waddeneiland. Van de watergangen lopen er een groot aantal dwars door de bossen waardoor deze handmatig worden uitgemaaid. Hierbij moet rekening worden gehouden met de aanwezige vegetatie zoals varens, waardoor er speciale werktechnieken nodig zijn. Het vrijkomende maaisel en de bladeren worden handmatig uitgeharkt en afgevoerd.

De rest van de watergangen lopen door een natuurterrein of langs agrarische percelen.Doordat wij de werkzaamheden al meerdere jaren uitvoeren hebben we inmiddels een goede samenwerking opgebouwd met de aangrenzende landeigenaren, hierdoor kunnen wij de werkzaamheden sneller en beter uitvoeren en word de opdrachtgever ontzorgd.

Deze werkzaamheden omvatten o.a

  • Het machinaal maaien van de watergangen
  • Het handmatig maaien en uitharken van de watergangen
  • Het uitmaaien van greppels
  • Het opruimen en afvoeren van vrijkomende materialen
  • Het uitvoeren van verkeersmaatregelen
  • Uitvoeren Flora & Fauna wet

texel maaihark van bodegom-5 texel3