Onderhoud provinciale wegen Flevoland

Provincie Flevoland

Voor de provincie Flevoland voeren wij het onderhoud uit aan alle provinciale wegen.

Met het behalen van deze opdracht middels de EMVI procedure met aanvullende kwaliteitswaarde voeren we dit project uit voor de periode van 2016-2018. De bermen en watergangen die langs de provinciale wegen liggen in Flevoland worden de komende jaren door ons onderhouden. De bermen en taluds worden afhankelijk van het beheer van de opdrachtgever in diverse periodes gemaaid.

De start van dit project begint in het voorjaar met het verzamelen van het zwerfvuil en molshopen slepen zodat er gemaaid kan worden met de maaizuigers. De werkzaamheden die vanaf de weg worden uitgevoerd dienen te worden uitgevoerd met verkeersmaatregelen en om de veiligheid te kunnen garanderen voor de weggebruiker en werknemers wordt er op deze wegen gewerkt met een botsabsorber.

Nadat de maaiwerkzaamheden gereed zijn worden de watergangen uitgemaaid met diverse machines, zodat de watergangen aan de schouwverplichtingen voldoen op de schouwdatum.

De werkzaamheden omvatten o.a.

  • Het maaien van bermen en taluds
  • Uitmaaien watergangen
  • Ruimen en afvoeren maaisel
  • Bermverlagen
  • Het uitvoeren van verkeersmaatregelen
  • Verwijderen zwerfafval
  • Uitvoeren Flora & Fauna wet

flevoland1 flevoland2 bosmaaier van bodegom-2