Sap uit bermgras video

In deze video van de Provincie Noord-Holland een impressie van de presentatie ‘Sap uit bermgras tegen gladde wegen’. De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met TU Delft, Van Gelder en J. Van Bodegom en zn bv of het mogelijk is om het sap uit bermgras –gemaaid langs de provinciale wegen- te gebruiken in de gladheidsbestrijding. Zo leveren we een bijdrage aan de circulaire economie en biodiversiteit in de berm. De video is te bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=nKMlcYa3-7A