Waterleiding PWN leggen

In samenwerking met Visser & Smit Hanab  is van Bodegom voor het PWN een nieuwe waterleiding aan het plaatsen langs de Oosterkwelweg te wieringerwerf. Er wordt gewerkt volgens de geldende veiligheidseisen en NEN-normen, en conformeren ons daarnaast aan de Hygiënecode Drinkwater. Voorafgaand aan de werkzaamheden is er een cursus ‘Hygiënisch werken  Leidingen’ op onze bedrijfslocatie gegeven. Met de behaalde certificaten op zak  en de startwerkinstructie konden de bakken van 3 kraantjes de grond in om de Oosterkwelweg weer van een verse leiding te voorzien.